Art&Science

We are also interested in the field of Art&Science, collaborating with the Reflective Interaction group (EnsadLab) of the École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, in the research on materials for 3D printing of ceramic materials (porcelain, concrete), and thinking about new ways of waste valorization.

[galego]

Tamén nos interesa o campo da arte e a ciencia, colaborando co grupo Reflective Interaction (EnsadLab) da École nationale supérieure des Arts Décoratifs de París na investigación de materiais para a impresión 3D de materiais cerámicos (porcelana, formigón) e pensando en novas formas de recuperación de residuos.

[castellano]

También estamos interesados en el campo del Arte&Ciencia, colaborando con el grupo de Reflective Interaction (EnsadLab) de la École nationale supérieure des Arts Décoratifs de París, en la investigación de materiales para la impresión 3D de materiales cerámicos (porcelana, hormigón), y pensando en nuevas formas de valorización de residuos.